Styrerkonferansen

Styrerkonferansen


Logo for Styrerkonferansen 2017, en konferanse for barnehagestyrere i regi av IKO. Logoen består av en stor og en liten hånd som sammen danner et hjerte.

Alle bilder og tekst copyright © Helene Moe Slinning