Trosopplærings-konferansen 2016

Trosopplærings-konferansen 2016


Logo og profil for Trosopplæringskonferansen 2017. Temaet for årets konferanse er «ansikt til ansikt: møte med Gud, verden og hverandre». Logoen gjenspeiler dette gjennom et kors (Gud), en sirkel (verden) og to ansikter (hverandre). Et sett ikoner/illustrasjoner kompletterer logoen og har varierte bruksområder. En begrenset fargepalett gjør årets konferanse særpreget, moderne og gjenkjennelig. Besøk gjerne konferansens nettsider, som er laget med utgangspunkt i profilen.

Alle bilder og tekst copyright © Helene Moe Slinning